Sołtys- Czerniawski Paweł

Wieś położona, przy drodze krajowej nr 21, na trasie Słupsk – Ustka. Przez miejscowość przepływa rzeka Słupia, uchodząca do Morza Bałtyckiego. Z Bydlina biegnie lokalna droga w kierunku miejscowości turystycznej - Rowy oraz do Strzelina i Zamełowa (Dolina Charlotty). Wcześniejsze nazwy miejscowości: Beddelin (1502), Beddlin (1658), Bedlin (1622). Forma gwarowa Bedleno. Jest to nazwa topograficzna od nazwy grzyba bedłka, obecna nazwa została utworzona przez skojarzenie ze słowem bydło. W 1923 r. wybudowano dwór w Bydlinie. Wcześnie wszystkimi sprawami związanymi z zarządem wsią zajmowała się sąsiednia wieś Machowino. W roku 1928 istniała tu gospoda Paula Duske, masarnia Fritza Boehlke, młyn Wernera Buhrke, a także zakład kowalski Huberta Sengstocka. Bydlino było jedną z niewielu wsi, gdzie wszyscy mieszkańcy byli ewangelikami. Podlegali oni parafii w Wytownie, która z kolei wchodziła w skład okręgu kościelnego z siedzibą w Słupsku. Przed reformą administracyjną wsi z dnia 25 września 1954 r. funkcjonowała gmina Bydlino. Utworzoną tego roku gromadę włączono do gromady Strzelinko.

W Bydlinie wyremontowano świetlicę wiejską . Obiekt został dodatkowo wyposażony w nowe meble, środki audiowizualne, stół do tenisa, gry dla dzieci i młodzieży.

Wróć