Sołtys: Michał Minginowicz

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1281 roku z dokumentu nadania własności klasztorowi w Białoboku. Wieś należała wówczas do parafii w Słupsku. W 1389 roku własność Georga Mitzlaffa. W 1523 roku Karzcino składało się z trzech części. Do XVIII wieku należało do różnych członków rodziny Mitzlaff. Imiennie znanymi właścicielami byli: kapitan Bernhard von Mitzlaff, Lorenz von Mitzlaff, Carl Gustaw von Mitzlaff i Georg von Mitzlaff. Z dwóch części w 1774 roku pozostaje folwark, którego właścicielem zostaje major Gönther von Göckingh a właścicielem trzeciej części zostaje w roku 1777. W 1781 roku sprzedaje on całość Johannowi Ernstowi Friedrichowi von Stojentin.W 1938 roku do majątku należały grunty o powierzchni 1050 ha.
Po śmierci Berhnarda dobrami zarządzała w latach 1941 - 1945 wdowa po nim, Margarete von Puttkamer. W marcu 1945 roku wkroczyły wojska radzieckie, które użytkowały dobra przez 3 lata. Około 1950 roku założono tutaj PGR.

 

Wróć