Teren inwestycyjny Płaszewko to ponad 25 ha atrakcyjnych gruntów, doskonałych pod inwestycje.Obszar dedykowany jest inwestycjom o charakterze usługowym, składom, magazynom. Idealne miejsce pod centra logistyczne.

Gmina Słupsk z ofertą inwestycyjną obejmującą część terenu inwestycyjnego Płaszewko zakwalifikowała się do drugiego etapu w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2016.

Folder inwestycyjny - tutaj...
Najbliższe rokowania i przetargi -  tutaj...

Teren inwestycyjny  - prezentacja

Mapy sferyczne Płaszewko - tutaj...

Teren inwestycyjny Płaszewko z lotu ptaka -  tutaj...

TEREN INWESTYCYJNY PŁASZEWKO - INFORMACJE

Lokalizacja Płaszewko
Numery działek W wyniku podziału powstały działki inwestycyjne
Powierzchnie całkowite działek od 0,45 ha do 0,69 ha
Kształt działki Prostokąt
Otoczenie Teren inwestycyjny zlokalizowany w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej N 210 oraz obwodnicy Słupska. Obszar inwestycyjny dzieli obwodnica Słupska i obszar leśny. Od strony północnej graniczy z miastem Słupsk.
Orientacyjna cena  od 50,00 zł/m2 netto
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Istnieje plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Gminy Słupsk nr IX/84/2011 z dnia 05.08.2011.
Przeznaczenie w MPZP

Tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów, magazynów

Dostępność komunikacyjna Odległość od drogi wojewódzkiej - 0,3 km - droga krajowa nr 6. Odległość od dużych miast: Gdańsk - 110 km, Poznań - 290 km, Berlin - 360 km. Odległość od najbliższego portu miejskiego - Port Gdynia - 104 km. Odległość od portu lotniczego - Gdańsk - 130 km.
Uzbrojenie techniczne Kompletnie uzbrojone tereny inwestycyjne-sieć wodno - kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, kanały teletechniczne, infrastruktura drogowa i oświetlenie.
Uwagi

Obszar inwestycyjny Płaszewko znajduje się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Wróć