Markos

Firma MARKOS sp. z o. o. powstała w 1991 roku i po 10 latach działalności na terenie miasta Słupsk, postanowiono zakupić działkę przemysłową w miejscowości Głobino, dokąd została przeniesiona spółka. Głównym powodem podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji była korzystna oferta Gminy Słupsk na zakup działki, zarówno w aspekcie cenowym, jak i lokalizacyjnym. Dzięki współpracy i wsparciu Urzędu Gminy Słupsk, budowa budynku biurowego i pierwszej hali produkcyjnej przebiegła sprawnie i bez większych niespodzianek lub kłopotów. Dalszy szybki rozwój firmy, który nastąpił w kolejnych latach, opierał się na możliwości zakup od gminy Słupsk sąsiadujących terenów inwestycyjnych, na których zrealizowano dalsze etapy rozbudowy zakładu o następne dwie hale produkcyjne. W latach 2012/2013 powstała kolejna hala produkcyjną wraz z niezbędnym zapleczem o łącznej powierzchni ok. 3000 m2. Realizacja tej inwestycja była również możliwa dzięki zakupowi działki od gminy. Miarą rozwoju firmy Markos, od momentu jej przeniesienia do Gminy Słupsk, jest między innymi wielkość obecnej infrastruktury, wzrost obrotów finansowych, a także wzrost zatrudnienia od ok. 100 osób w 2001 roku, do prawie 400 osób obecnie.

"Uważam, że nasze dotychczasowe doświadczenia dotyczące współpracy z Urzędem Gminy Słupsk, dobrze wpisują się w schemat współpracy i wspierania rozwoju gospodarczego regionu."
Dyrektor firmy MARKOS Sp. z o.o. – Cezary Koseski

Wróć