Obsługa inwestora

Dla naszych inwestorów oferujemy szeroki pakiet korzyści, w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie SSSE, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opieka „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego jak również po jej zakończeniu, pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników.

Wróć