Poradnik inwestora

Dla nowych inwestorów oferowane są ulgi podatkowe w ramach pomocy de minimis. Nie bez znaczenia jest, iż na terenie Gminy Słupsk, działa Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Daje ona inwestorom wyjątkową szansę dynamicznego rozwoju oferując ulgi i preferencje podatkowe. Inwestorom gwarantujemy szeroki pakiet korzyści, w postaci pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie SSSE, zwolnienie z podatku od nieruchomości, opiekę „pilota inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego jak również po jej zakończeniu, pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników.

Polska Strefa Inwestycji

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT na nową inwestycję. Aby obliczyć wartość zwolnienia należy oszacować planowane nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy. Następnie w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa można uzyskać zwolnienie w wysokości 35% (duże przedsiębiorstwa), 45% (średnie przedsiębiorstwa) bądź 55% (mikro i małe przedsiębiorstwa) wyżej wspomnianych nakładów lub kosztów pracy. Zwolnienie podatkowe można uzyskać na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i można je wykorzystać w ciągu 12 lat (15 w przypadku inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej).

Broszura informacyjna PSI - tutaj...

  • Uchwała Rady Gminy Słupsk w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - tutaj
  • Korzyści podatkowe dla Przedsiebiorców inwestujących w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - tutaj...

Wróć