Sołtys- Gruszewski Jan
 
Wieś położona jest w Gminie Słupsk w odległości 7 km od centrum Słupska. Jest siedzibą sołectwa Bierkowo, w którego skład wchodzi miejscowość Miednik oraz dawne PGO.
Główna zabudowa miejscowości zogniskowana jest o 700 m na południe od gminnej drogi Słupsk - Darłowo, będącej przedłużeniem ul. 3 Maja. Na zachód od Bierkowa, w bezpośrednim jego pobliżu, bierze początek rzeka Moszczeniczka, niewielki dopływ Wieprzy.

Polska nazwa wsi jest prawdopodobnie dzierżawczą nazwą od imienia Bierek. Najstarsze zapisy nazwy wsi to Birckow z 1628r. i Birkow z 1779r. To ostatnie brzmienie funkcjonowało bezpośrednio do roku 1945. Osadnictwo na terenie wsi wiąże się jeszcze z okresem wpływów rzymskich. Świadczyć o tym może skarb monet rzymskich, znaleziony na terenie Bierkowa. Wieś zamieszkana była przez gospodarzy, których przodkowie osiedlili się sześćset, a nierzadko osiemset lat temu. Przed 1939 rokiem we wsi działały trzy spółdzielnie. W Bierkowie istniał doskonale zorganizowany handel i rzemiosło. W roku 1942 działała tu wiejska kasa pożyczkowo oszczędnościowa, poza tym swe usługi świadczył mistrz budowlany, dwaj kowale, krawcy, szewcy i stolarze. Budynek szkoły w Bierkowie był położony na samym środku wsi. Był to masywny dom z wieżą z dzwonem z początku XIX w. Znajdowały się tu dwa duże pomieszczenia klasowe i dwie sale dla nauczycieli. Dużą wygodą dla rodzin z dziećmi jest fakt iż wieś posiada szkołę podstawową, świetlicę wiejską, place zabaw, punkt przedszkolny.Folklorystyczny zespół wokalny „Bierkowianki” ma w swoim dorobku udział w kilku programach telewizyjnych. Przy kościele pw. św. Józefa działa schola dziecięco-młodzieżowa pod opieką bierkowskiej młodzieży.

 

Wróć