Poradnik inwestora i finansowanie

Jeśli masz już działkę sprawdź, czy możesz tam wybudować swój wymarzony dom. Wystąp o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o ustalenie warunków zabudowy działki. Wszystkie wnioski pobierzesz z naszej strony internetowej lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy. Pozostałe wnioski pobierz ze strony Starostwa Powiatowego

Następnie:

 • wybierz projekt swojego domu,
 • zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych,
 • zasięgnij opinii projektanta, o możliwości wybudowania domu na Twojej działce,
 • kup projekt,
 • wystąp do gestorów sieci o warunki przyłączeniowe dla planowanej inwestycji:
 1. sieć kanalizacyjna: "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o., ul. Orzeszkowa 1, Słupsk
 2. sieć energetyczna: "ENERGA - OPERATOR" SA, ul. Przemysłowa 114, Słupsk
 3. sieć wodociągowa: "Zakład Gospodarki Komunalnej" w Jezierzycach, ul. Kolejowa 5,
 • złóż wniosek do Starosty Powiatu Słupskiego (ul. Szarych Szeregów 14, Słupsk) o pozwolenie na budowę.
 • wybierz kierownika budowy, który będzie nadzorował realizacje Twojej inwestycji,
 • wybierz firmę budowlaną, która rzetelnie i solidnie wybuduje Twój dom,
 • zgłoś zamiar rozpoczęcia budowy do Inspektora Nadzoru Budolwanego, ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk,
 • zleć uprawnionemu geodecie wytyczenie budynku na gruncie,
 • wystąp do Wójta Gminy Słupsk o nadanie numeru porządkowego dla budynku,
 • po zakończeniu budowy zleć uprawnionemu geodecie inwentaryzację powykonawczą inwestycji,
 • zgłoś zakończenie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • odbierz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • zamelduj się na terenie Gminy Słupsk.

Kup działkę na raty
Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty kredytowej przeznaczonej dla osób, które chcą kupić atrakcyjną nieruchomość. Dla nowych nabywców działek w Gminie Słupsk wprowadziliśmy możliwość zaproponowania ceny nabycia oraz rozłożenia jej na raty. Pierwsza rata płatna jest przed aktem notarialnym i nie może być mniejsza niż 20% ceny nabycia. Rozłożona na raty niespłacona część będzie zabezpieczona na hipotece, której wierzycielem będzie Gmina Słupsk i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu, w którym płatna jest rata. Kup działkę na raty – szybko, tanio i spełnij marzenie o własnym domu.

Wróć